Guangzhou Theodoor Technology Co., Ltd.

Guangzhou Theodoor Technology Co., Ltd.

Địa chỉ: Số 63 đường Phoenix 3 Heng, Khu công nghiệp Cửu Long, quận Hoàng Phố, Quảng Châu, Trung Quốc.
Nhà máy: Số 63 đường Phoenix 3 Heng, Khu công nghiệp Cửu Long, quận Hoàng Phố, Quảng Châu, Trung Quốc.
Thời gian làm việc: 9:00-17:00 (Hiện Bắc Kinh)
Điện thoại: 0086-20-87497011-601 (Thời gian làm việc)   
Fax: 0086-20-87497011-666
Địa chỉ liên hệ : Mr. Johnny Qiu (Guangzhou Theodoor Technology Co., Ltd.) Lân đăng nhập cuôi: giờ 59 từ phút cách đây
Chức vụ : Export Manager
Điện thoại : 0086-20-87497337
Skype : johnnyqiu020
Thư điện tử : johnnyqiu@theodoor.com.cn
gọi hệ
Liên hệ với Nhà cung cấp
Thay đổi ngôn ngữ